Ładowanie

 • Bardzo Dobrze
 • Dobrze
 • Umiarkowanie
 • Dostatecznie
 • Źle
 • Bardzo źle

Wybierz stację pomiarową

Źródło danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

elka-lodzkie-pl

Aktualna jakość powietrza
w Województwie Łódzkim


 • 19.10
 • 605.30
 • 22
 • 2.70
 • 8.90
 • 291.00
 • 75.60
 • 14
 • 4
 • 14.80
 • 6.80
 • 320.00
 • 10
 • 6
 • 2.90
 • 10.60
 • 373.00
 • 13
 • 7.70
 • 13.10
 • 353.00
 • 72.20
 • 15
 • 3.80
 • 5.90
 • 84.40
 • 21.00
 • 16.60
 • 66.70
 • 13
 • 12.60
 • 393.00
 • 0.12
 • 6
 • 2.90
 • 8.90
 • 357.00
 • 78.40
 • 4
 • 10.10
 • 7.10
 • 85.10
 • 11